• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Posiedzenie Rady Nadzorczej Boni Fratres Pharmaceutical sp. z o.o.

W dniu 17 stycznia 2024 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o. o.

Posiedzenie otworzył Ojciec Franciszek Salezy Chmiel, Prowincjał, który na ręce Pani Elżbiety Okrasy, Prezes Zarządu podziękował Pracownikom Spółki za zaangażowanie i ciężką pracę w 2023 roku. Podkreślił fundamentalne znaczenie zarządzania w duchu charyzmatu św. Jana Bożego w dalszym rozwoju spółki. Ojciec Prowincjał przybliżył również nową metodologię pracy na Kapitule Generalnej, opartej na sensingu.

Pani Prezes podsumowała wyniki sprzedaży w 2023 r. oraz omówiła szczegółowo wyniki spółki od strony kosztowej i przychodowej.

Szczególną uwagę Rada Nadzorcza poświęciła doprecyzowaniu Planu Finansowego na rok 2024 a także strategii i celom rozwoju spółki na lata 2024-2027. Przedstawiciele spółki zaprezentowali nowe koncepcje rozwoju Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o. zgodne z duchem charyzmatu św. Jana Bożego.