• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Posiedzenie Rady Fundacji Bonifraterskiej

14.06 w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Bonifraterskiej. Ojciec Prowincjał, Franciszek Salezy Chmiel, otworzył spotkanie, dziękując zespołowi Fundacji za zaangażowanie i wszystkie inicjatywy podjęte w minionym roku. Podkreślił również fundamentalną rolę wartości charyzmatu Zakonu w dalszym rozwoju Fundacji, zwracając szczególną uwagę na jakość działań, poczucie odpowiedzialności, a przede wszystkim dobro drugiego człowieka, jako nadrzędny cel naszej misji.

Główny punkt obrad stanowiło omówienie bieżącej działalności Fundacji oraz przedstawienie jej sytuacji strategicznej, finansowej i personalnej. Prezes Fundacji, Karol Smulski, zaprezentował aktualnie prowadzone działania, a także omówił projekty zaplanowane na nadchodzące miesiące. Atmosfera spotkania była pełna pozytywnej energii i entuzjazmu do dalszej pracy. Wszyscy uczestnicy wyrazili głęboką determinację w kontynuowaniu, wzbogacaniu i rozbudowywaniu projektów opartych o cele i misję Fundacji.