• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Posiedzenie Komisji Międzyprowincjalnej w Monachium

W dniach 9-10 grudnia 2019 r. w Monachium odbyło się posiedzenie Międzyprowincjalnej Komisji Europy Centralnej i Wschodniej, w którym uczestniczył nasz Prowincjał br. Łukasz. Do Komisji, poza prowincją polską przynależy również prowincja austriacka i bawarska Zakonu Szpitalnego. Oprócz wyższych przełożonych w/w prowincji w spotkaniu udział wzięli także I Radny Generalny br. Joaquim Erra i Mas, który jest prezydentem Komisji oraz Ekonom Generalny br. Rudolf Knopp. Przewodniczącym tego gremium jest prowincjał bawarski br. Benedykt Hau.

Porządek obrad obejmował m. in. omówienie ostatniej konferencji prowincjałów w Rzymie oraz posiedzenia Komisji Europy, jak również relacje z formacji początkowej braci w poszczególnych prowincjach. Na zakończenie prowincjałowie wymienili się informacjami z życia i działalności swoich prowincji.

Fot. Przed kurią prowincji bawarskiej w Monachium (od lewej): prowincjał bawarski br. Benedikt Hau, Ekonom Generalny br. Rudolf Knopp, I Radny Generalny br. Joaquim Erra i Mas, prowincjał austriacki br. Saji Mullankuzhy i prowincjał polski br. Łukasz Dmowski.