• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Pomoc zarządu Prowincji Polskiej na Ukrainie

15 lipca w pierwszym dniu pobytu zarządu Prowincji Polskiej w Ukrainie, po spotkaniu z braćmi, odbyło się posiedzenie Rady Prowincjalnej z udziałem przeora, br. Wawrzyńca. Omówiono wszystkie sprawy pomocowe i działalność braci bonifratrów dla uchodźców z Ukrainy. Prowincjał zapoznał braci ze szczegółami spotkania prowincjałów Europy w Rzymie. Tego dnia po popołudniu odbyło się w ratuszu Drohobycza spotkanie burmistrza z braćmi bonifratrami i proboszczem. Omówiono dotychczasową pomoc materialną i militarną. Od początku wojny przekazano żywność, leki, materiały opatrunkowe, odzież z wielu prowincji Europy. Zakupiono kamizelki kuloodporne, noktowizory, hełmy, powerbanki. Przekazano ambulans z Prowincji Węgierskiej.
Wszystko to służy życiu i zdrowiu wielu ludziom, którym zagraża głód, bezdomność, bieda i zagrożenie życia –  powiedział burmistrz.
W parafii u dowódcy wojska Ukrainy przekazywano dary dla osób, których mężowie, synowie i krewni walczą z rosyjskim najeźdźcą. Dostarczano żywność, odzież, chemię i leki. Dowódca Wojsk w Obwodzie Lwowskim przyjął kolejny ambulans medyczny i podziękował za karetkę z Węgier, kamizelki, hełmy i odzież, jak również karawan do celów pogrzebowych. W dowód wdzięczności, w imieniu Ukrainy odznaczył Zakon Bonifratrów okolicznościowym Medalem Zasługi i Aktem Wdzięczności.