• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Podpisanie listu intencyjnego z augustianami

Od 2023 roku rozpoczniemy współpracę na polu duszpasterstwa katolików anglojęzycznych pod patronatem Jego Eminencji Ks. Kard. Kazimierza Nycza. List intencyjny dotyczący rozpoczęcia współpracy uroczyście podpisali prowincjałowie obu Zakonów – brat Franciszek Salezy Chmiel, OH i ojciec Beniamin Kuczała, OSA wraz z kardynałem 24 sierpnia 2022 roku w Kurii Metropolitalnej w Warszawie.