• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Park pełen zieleni!

Trwa rewitalizacja bonifraterskiego parku w obrębie Konwentu, Szpitala św. Jana Bożego i Centrum Medycznego im. dr. W. Łęckiego w Łodzi. Projekt zakłada nasadzenie na obszarze 1,2 ha ponad 7 tys. drzew i krzewów. Wśród zieleni mają powstać nowe alejki, tak by teren stał się miejscem odpoczynku, edukacji ekologicznej i ziołoleczniczej oraz promowania aktywności fizycznej. Powstanie fit park i herbaciarnia. Prace pozwolą uratować pomniki przyrody znajdujące się w parku. Projekt współfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi.

Kompleks, który powstanie do końca 2018, ma służyć pacjentom Szpitala, odwiedzającym ich bliskim oraz mieszkańcom Łodzi i okolic. Rewitalizacja parku obejmuje powstanie rabat roślinnych i ziołowych, tablic edukacyjnych oraz budowę tak zwanej małej architektury. Bonifratrzy chcą edukować na temat wpływu ziół na organizm człowieka oraz poprawiać świadomość i zaangażowanie dzieci i dorosłych w proekologiczny styl życia, poprzez poznanie wielu grup roślin, krzewów i drzew.

Park będzie miejscem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych!

Po zakończeniu rewitalizacji wznowiona zostanie możliwość organizowania wycieczek szkolnych oraz prelekcji dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.