• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Spotkanie Wyższych Przełożonych Prowincji Europejskich w Rzymie

W kurii generalnej Zakonu Bonifratrów w Rzymie zakończyło się posiedzenie Wyższych Przełożonych Prowincji Europejskich. Trwające od 29.05.2024 r. spotkanie dedykowane zostało podsumowaniu całego, sześcioletniego okresu Zarządu Generalnego, a także omówieniu sytuacji w prowincjach europejskich i bieżącego stanu przygotowań do Kapituły Generalnej, która odbędzie się 15.10 –7.11.2024 r. w Częstochowie.

Pierwszego dnia obrad br. Joaquim Erra Mas, pierwszy Radny Generalny, przedstawił bieżące sprawy kurii generalnej oraz wprowadził uczestników w tematykę inkluzji i duszpasterstwa szpitalnego. Kolejny dzień poświęcono raportom i prezentacjom wszystkich prowincjałów z Europy. Po ożywionej dyskusji wypracowano zasadnicze linie działalności i życia duchowego Zakonu w odniesieniu do Nowicjatu Europejskiego, metodologii Kapituły Generalnej oraz bieżących wyzwań, przed jakimi stoi Zakon Szpitalny w Europie.

Relacja br. Franciszka Salezego Chmiela, prowincjała Prowincji Polskiej, obejmowała tematy takie jak: bieżąca sytuacja polityczna kraju, zmiany strukturalne podjęte w dziełach apostolskich i polskim prawie w kontekście szpitalnictwa, wizytacja kanoniczna w prowincji oraz konferencja prowincjalna w Polsce. Osobny wątek prezentacji stanowił zakres zaangażowania braci i współpracowników w niesienie pomocy na Ukrainie i dla uchodźców z tego kraju. Na zakończenie prowincjał zaprezentował poruszający film dokumentujący działalność bonifraterską na Ukrainie.

Trzeciego dnia odbyło się spotkanie Międzyprowincjalnej Komisji Europy Centralnej i Wschodniej. Przedstawiono na nim zasadnicze sprawy Zakonu z prowincji bawarskiej, austriackiej i polskiej.

Po zakończeniu obrad prowincjał Prowincji Polskiej, br. Franciszek Salezy Chmiel spotkał się na indywidualnej rozmowie z Ojcem Generałem Jesusem Etayo, podczas którego omówili tematy związane z nadchodzącą Kapitułą Generalną, Polską Prowincją oraz zaangażowaniem braci w krajach dotkniętych wojną – na Ukrainie i w Izraelu.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji z zaangażowania Zakonu Bonifratrów w niesienie pomocy walczącej Ukrainie.