• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Odnowienie ślubów czasowych

29 czerwca 2020r., w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, w sanktuarium św. Jana Bożego w Krakowie 4 braci bonifratrów – br. Augustyn, br. Daniel, br. Mateusz i br. Seweryn na ręce delegata brata prowincjała – br. Pawła Kulki odnowili śluby czasowe – czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i szpitalnictwa na jeden rok.