• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Nominacje dla br. Dawida Fidzińskiego

3 czerwca 2024 r. w liturgiczne wspomnienie Św. Jana Grandego w warszawskim konwencie bonifratrów po uroczystej Mszy Św. O. Prowincjał Franciszek Salezy Chmiel, w obecności Przeora konwentu br. Pawła Kulki, braci lokalnej wspólnoty, pensjonariuszy i gości obecnych na Eucharystii wręczył dekrety O. Generała Jesúsa Etayo dla br. Dawida Fidzińskiego, które potwierdzają jego nominację na urząd przełożonego wspólnoty Konwentu pw. Trójcy Przenajświętszej we Wrocławiu oraz urząd Magistra Scholastykatu w Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego.

Po ucałowaniu relikwii św. Jana Grandego, bracia i zgromadzeni wierni złożyli Bratu Dawidowi gratulacje w związku z powierzonymi mu urzędami.

Br. Dawid decyzją O. Prowincjała Franciszka Salezego Chmiela stosownym dekretem został powołany również do składu Rady Nadzorczej Bonifraterskiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

 

Bratu Dawidowi życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na nowych drogach posługi!