• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Nominacja na 2. Radnego Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów

3 czerwca 2024 r. w liturgiczne wspomnienie Św. Jana Grandego w warszawskim konwencie bonifratrów po uroczystej Mszy św. O. Prowincjał Franciszek Salezy Chmiel, w obecności Przeora konwentu br. Pawła Kulki, braci lokalnej wspólnoty, pensjonariuszy i gości obecnych na Eucharystii wręczył nominację O. Generała Jesúsa Etayo br. Tymoteuszowi Hołozubiec na 2. Radnego Prowincjalnego, który w ten sposób wszedł w ścisły skład Zarządu Polskiej Prowincji Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego.

Bratu Tymoteuszowi życzymy wielu łask Bożych!