• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Nadanie sztandaru Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

14 września 2023 r. mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w wyjątkowej uroczystości nadania sztandaru NFOŚiGW w Warszawie! Na zaproszenie Prezesa Zarządu Przemysława Ligenzy, nasi przedstawiciele – Prowincjał br. Franciszek Salezy Chmiel i Sekretarz Prowincji przybyli na Plac Zamkowy pod Arkady Kubickiego by wziąć udział w tej podniosłym wydarzeniu.
Jego Eminencja kardynał Kazimierz Nycz osobiście sztandar poświęcił złożył serdeczne życzenia wszystkim uczestnikom, pracownikom Funduszu i gościom.
Nasza współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozwija się w kilku bonifraterskich konwentach: w Prudniku, Ząbkowicach Śląskich i Warszawie. Razem przygotowujemy kolejne wnioski, które pomogą naszym ośrodkom w Łodzi i Konarach-Zielonej!