• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Miodobranie – Miodogranie w Konarach

12.06 w Konarach odbyła się kolejna edycja spotkania integracyjnego, realizowanego pod nazwą: Miodobranie – Miodogranie. Dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niemal 350 podopiecznych z różnych ośrodków miało okazję uczestniczyć w prawdziwej pszczelej przygodzie! Wśród nich znaleźli się między innymi mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej w Cieszynie, Zebrzydowicach, Iwoniczu oraz Domu Opieki w Prudniku.

Impreza obfitowała w liczne atrakcje. Po uroczystej Mszy Świętej i oficjalnym powitaniu gości rozpoczął się czas rekreacji i zabawy – na podopiecznych placówek czekały warsztaty edukacyjne oraz emocjonujące konkursy, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Imprezę dopełniały występy artystyczne pracowników DPS, które porwały wielu uczestników do tańca! Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku i wspólnego grillowania. Całe spotkanie uwieńczył koncert Kapeli Góralskiej Ciupaga. To był dzień pełen integracji, radości i miodowych przygód! Dziękujemy wszystkim obecnym za udział i liczymy na kolejne spotkanie w przyszłym roku.