• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Międzyprowincjalna wizyta robocza w Madrycie

Dziś tj. 11.01.2024 w Madrycie zakończyła się trzydniowa robocza wizyta międzyprowincjalna w prowincji hiszpańskiej. Polską Prowincję reprezentowali: br. Franciszek Salezy Chmiel – Prowincjał Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów i Jacek Graliński – prezes BCM sp. z o.o.
W pierwszym dniu spotkanie rozpoczęło się obustronnym powitaniem przez prowincjałów: br. Amadora Fernandeza, prowincjała Prowincji Hiszpańskiej i br. Franciszka Salezego Chmiela, prowincjała Prowincji Polskiej. Następnie dyrektor generalny Juan Jose Afonso wraz z zespołem współpracowników: Josepem Pifaré, Eleną Urdaneta, Cristiną Molina i Rodrigo Martinezem zaprezentował ośrodki medyczne w Madrycie i innych miastach po połączeniu trzech prowincji hiszpańskich w jedną całość.
Omówiono system zarządzania, kompetencje współpracowników, zakresy działalności opiekuńczej, nowe wyzwania i działalność organizacji pozarządowych np. fundacji. Cristina Molina i Apolo Zepeda omówili działalność organizacji SOM 360 i Donostia podlegających zarządowi prowincji.
Z polskiej strony prezes, Jacek Graliński omówił strukturę prawną BCM sp. z o.o., zaprezentował kadrę zarządzającą w dziełach, współpracowników i wolontariuszy, aktualne potrzeby administracyjne i medyczne oraz nowe projekty, które konsultowaliśmy u naszych przyjaciół w Madrycie.
W drugim dniu spotkania dyrektor medyczny z Barcelony – Toni Serrano wraz z dr Montse Doltz przedstawili kompleksową opiekę medyczną we wszystkich zakresach jakie świadczą w Katalonii.
Ostatniego dnia wizyty odwiedziliśmy Centrum Królowej Pokoju w Madrycie, gdzie przebywa 100 osób bezdomnych i uchodźców.
W trakcie trzydniowego spotkania szeroko dyskutowaliśmy na temat działań obu prowincji w ramach fundacji, opieki społecznej i profilaktyki młodzieżowej. Otrzymaliśmy wiele cennych uwag i sugestii, a także wzorców do wykorzystania w naszych dziełach w Polsce.
Obydwie strony zapewniły o zamiarach dalszych konsultacji zwłaszcza w dziedzinie opieki psychiatrycznej i działalności społecznej.
Dziękujemy Prowincji Hiszpańskiej Bonifratrów za owocny czas i braterskie spotkanie!