• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Międzynarodowe spotkanie w ramach projektu Erasmus+ „REVIVAL”.

W dniach 31.01-02.02.2023 w Salonikach w Grecji odbyło się międzynarodowe spotkanie w ramach projektu Erasmus+ „REVIVAL”. Przedstawiciele 8 europejskich partnerów, w tym Bonifraterska Fundacja Dobroczynna reprezentowana przez Natalię Gębkę oraz Justynę Lannoy dyskutowali nt. tworzonych materiałów edukacyjnych wprowadzających osoby z niepełnosprawnościami do świata sztuki teatralnej. Projekt opiera się na dwóch filarach merytorycznych: z jednej strony profesjonalni aktorzy z Grecji oraz Hiszpanii występujący na co dzień w sztukach teatralnych w swoich kraju, z drugiej specjaliści na co dzień wspierający rozwój osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami. Efektem działań projektowych jest zestaw ćwiczeń teatralnych przedstawiony w formie łatwo odtwarzalnych filmów edukacyjnych zamieszczonych na stronie projektu oraz dokument tekstowy w formie protokołu dający wskazówki przy organizacji zajęć, nie tylko teatralnych, w warunkach szczególnych spowodowanych np. pandemią. Ostatnie lata pokazały, iż edukacja powinna rozwijać się i dostosowywać do różnych warunków jakie panują, dlatego też tak ważne jest, aby umożliwić osobom zainteresowanym zwiększanie wiedzy poprzez alternatywne metody nauczania czy kontaktowania się. Międzynarodowe spotkanie to czas wytężonej pracy warsztatowej, tworzenia mapy emocji niezbędnej do przygotowania publikacji, a także nagrywania audio do materiałów edukacyjnych. Wszystko po to, aby dostosować proponowane ćwiczenia dla każdego kraju. Współpraca, dzielenie się doświadczeniami wpływa na poprawę jakości pracy w każdym ośrodku będącym częścią projektu. Zapraszamy na stronę projektu https://revivalproject.eu/, aby pobrać już gotowe materiały! A kolejne wyzwania już w trakcie przygotowania! Bądźcie na bieżąco!

Projekt REVIVAL jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność za tę publikację, a Komisja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych.