• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja, biskupa

W dniu 6 grudnia Kościół katolicki obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja, biskupa.

Św. Mikołaj żył na przełomie III i IV wieku (zm. ok. 342 r.). Pełnił obowiązki biskupa Myry. Według tradycji był dobroczyńcą wspierającym ubogich. Na Wschodzie czczono go od VI wieku, na Zachodzie jego kult stał się popularny w XI wieku, kiedy relikwie świętego przewieziono do Bari (Włochy). Został patronem niektórych krajów (np. Rosji) i grup zawodowych (np. żeglarzy). W połowie XIII wieku w niektórych krajach powstał zwyczaj obdarowywania się w dzień wspomnienia tego świętego, czyli 6 grudnia. Dawano prezenty zwłaszcza dzieciom. W Polsce zwyczaj ten rozpowszechnił się dopiero w pierwszej połowie XVIII wieku. Podkładano dzieciom prezenty w nocy, mówiąc, że to dar św. Mikołaja…

Dziś w godzinach przedpołudniowych dotarł także do kurii prowincjalnej zakonu bonifratrów. Wraz z aniołami, reniferami, elfami oraz I radnym prowincjalnym, br. Pawłem Kulką odwiedził wszystkich współpracowników i obdarował ich słodyczami i łakociami. Z relacji braci, współpracowników oraz pacjentów i podopiecznych z innych dzieł apostolskich wynika, że Święty Mikołaj też tam dotarł.