• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

List Generała Zakonu na Dzień Życia Konsekrowanego

Z okazji XXVIII Światowy Dzień Życia Konsekrowanego Przełożony Generalny Zakonu o. Jesús Etayo wystosował do wszystkich Braci i wspólnot Zakonu okolicznościowe pismo.

Zachęcamy do lektury!

Okólnik Generala_Dzien Zycia Konsekrowanego