• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Kuria Generalna Zakonu – Kurs przygotowujący do profesji wieczystej

W poniedziałek, 11 września 2023 r. w kurii generalnej Zakonu Bonifratrów, rozpoczął się kurs przygotowujący do profesji wieczystej w którym uczestniczy 36 młodych braci z Zakonu, pochodzących z 4 kontynentów (Afryki, Azji, Europy i Ameryki). Ze względu na Pandemię Covid-19 kurs ten nie mógł odbyć się wcześniej.

Kurs odbywać się będzie głównie w Rzymie, przewidziany jest także wyjazd do Asyżu, zakończy się natomiast pielgrzymką do Grenady, śladami Założyciela, św. Jana Bożego. Celem kursu jest rozeznanie i pogłębienie sensu konsekracji się Bogu i misji szpitalnej naśladując Jezusa Chrystusa na wzór św. Jana Bożego. Pierwszy dzień Kursu rozpoczął się Mszą św., podczas której Przełożony Generalny brat Jesús Etayo w swojej homilii odwoływał się do obecności i przewodnictwa Ducha Świętego, aby oświecał i kierował sesjami formacyjnymi oraz pomagał uczestnikom w głębszym doświadczeniu sensu braterstwa i szpitalnictwa. Podczas kursu odbędą się różne wykłady związane z życiem konsekrowanym, w szczególności z Zakonem Szpitalnym, a także ćwiczenia duchowe, które poprowadzi o. José Cristo Rey klaretyn.

Kurs zakończy się 30 września 2023 roku w Grenadzie.

Z Prowincji Polskiej w kursie uczestniczy 4 braci: br. Augustyn, br. Daniel, br. Dawid, oraz br. Seweryn.