• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Konferencja Regionalna Europy

W dniu 3.11.2023 r. odbyło się online’owe spotkanie delegatów Prowincji Polskiej na Konferencję Regionalną Europy, która będzie miała miejsce w Marsylii, w dniach 13-17 listopada 2023 r.  Konferencja jest kolejnym, po spotkaniu Wyższych Przełożonych, etapem przygotowania do Kapituły Generalnej. Odbędzie się ona jesienią 2024 r. w Częstochowie, pod hasłem: „Szpitalnictwo w zmieniającym się świecie”.

Uczestników telekonferencji powitał Ojciec Prowincjał, Franciszek Salezy Chmiel. Krótko podsumował spotkanie Przełożonych Prowincjalnych Zakonu i przybliżył metodę przygotowania do kapituły, która polega zasadniczo na postrzeganiu, czyli „uchwyceniu” rzeczywistości zewnętrznej i wewnętrznej oraz uświadomieniu sobie obecności Boga i Jego woli/planu wobec naszego Zakonu. W tym celu zostanie wykorzystany proces „U”.