• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Koncert Orkiestry Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Wczoraj, tj. 20.01.2023 r. w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie, mieliśmy okazję wysłuchać świetnego koncertu w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Koncert zorganizowała Fundacja Bonifraterska wraz z Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, orkiestrze, dyrygentom, solistom, a w sposób szczególny, podziękowania dla:

  • Pana Pawła Dychty – Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w Ministerstwie Obrony Narodowej
  • Franciszka Salezego Chmiela – Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego
  • Łukasza Kmity – Wojewody Małopolskiego
  • Pana Zbigniewa Grzyba – Dyrektora Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie
  • Pani Marty Grochot z Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie

Emocje i radość po koncercie jeszcze na długo zostaną w naszej pamięci. Dziękujemy za tę niezwykłą promocję polskiej kultury i dziedzictwa narodowego. Dziękujemy także za wszystkie datki, które w trakcie koncertu były ofiarowane przez publiczność – łącznie zebrano 3 700 zł, które zostaną przekazane na wsparcie działalności Fundacji Bonifraterskiej.

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z tego wydarzenia!

 

(fot. B. Dziwulski, br. Franciszek Salezy Chmiel)