• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Jubileusz 70-lecia ślubów zakonnych i 45-lecia święceń kapłańskich Ojca Mariana Twardowskiego, OH

W XI Niedzielę zwykłą, 18 czerwca 2023 r., gdy w Ewangelii mogliśmy usłyszeć o powołaniu przez Jezusa apostołów, o. Marian Twardowski z krakowskiej wspólnoty Bonifratrów obchodził swój jubileusz 70- lecia ślubów zakonnych i 45-lecia święceń prezbiteratu. Uroczystości odbyły się w Strzelcach Wielkich, w parafii św. Marcina, z której pochodzi dostojny jubilat. Mszy Świętej przewodniczył ks. prał. Artur Przybył, a Słowo Boże wygłosił o. Eugeniusz Hanas COr – Filipin. Po Liturgii przewidziany był poczęstunek dla zaproszonych gości. Z ramienia zarządu obecni byli delegaci br. Paweł Kulka i br. Eugeniusz Kret. Nie zabrakło również braci z Wrocławia, Marysina oraz Krakowa. Co więcej, jubilatowi towarzyszył również Br. Eligiusz, który mimo urlopu przyjechał modlić się w intencji współbrata, z którym przed laty żył w jednej wspólnocie w Rzymie. Ojcu Marianowi dziękujemy za lata wierności ślubom i wytrwałość w cierpieniach.

Życzymy by Bóg darzył go zdrowiem i potrzebnymi łaskami!