• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Imieniny kapelana DGR ks. Roberta w Warszawie

W imieniu wspólnoty braci, Podopiecznych i Współpracowników, prowincjał Franciszek Salezy OH złożył serdeczne życzenia i podziękowania za posługę kapłańską przy Sapieżyńskiej w Warszawie.