• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Imieniny br Ekonoma Prowincji Jakuba Białka i br Eugeniusza Słowika

W poniedziałek 25 lipca rada prowincjalna z prowincjałem i wspólnotą warszawską złożyli życzenia drogim Solenizantom. Przybycie gości i współpracowników to zaszczyt i dowód dobrej współpracy w Konwencie, którym kieruje brat Paweł OH.