Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

III Kongres Młodych Konsekrowanych

„Wolni w Duchu Świętym” pod takim hasłem, od 13 do 16 września, w krakowskich Łagiewnikach odbył się III Kongres Młodych Konsekrowanych. Blisko tysiąc, sióstr i braci, uczestników ze stu różnych zakonów oraz ze zgromadzeń zakonnych i instytutów życia konsekrowanego, a wszystko to w jednym miejscu, w Centrum Jana Pawła II i na ulicach Krakowa. Nie była to jedynie forma wymiany doświadczeń, odpowiedzi na trudne pytania, ale przede wszystkim, była to wielka manifestacja wiary i tworzenie ogromnej wspólnoty młodych serc chcących podążać i naśladować Jezusa Chrystusa. Prelegentami podczas konferencji byli: ks. Krzysztof Wons SDS, s. Anna Bałchan SMI oraz o. Stanisław Jarosz OSPPE.
Nie zabrakło wspólnej modlitwy liturgią godzin, drogi krzyżowej i grup dzielenia się Słowem Bożym, a w wolnych chwilach uczestnicy chwalili Boga śpiewem i tańcem. Nasz Zakon reprezentowali br. Jan Grande Brózda i br. Seweryn Kniefel. Całość wieńczył pochód ulicami starówki Krakowa i koncert uwielbienia na ul. Franciszkańskiej 3, a Mszy Świętej kończącej Kongres przewodniczył ks. abp. Marek Jędraszewski.

Było to niesamowite doświadczenie mnogości charyzmatów Kościoła i młodości Ducha. To wspaniałe widzieć tylu młodych, radosnych ludzi, którzy chcącą służyć bezinteresownie Bogu i drugiemu człowiekowi.