• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Spotkanie Wyższych Przełożonych Zakonu – przygotowanie do Kapituły Generalnej

W dniach 23-27 października 2023 r. pod hasłem: „Wychodzić do innych, by z pasją szerzyć szpitalnictwo”, odbywa się w Kurii Generalnej w Rzymie Spotkanie Przełożonych Prowincjalnych. Jego celem jest omówienie kwestii dotyczących życia Rodziny Szpitalnej św. Jana Bożego. Jest to przestrzeń do dzielenia się i słuchania, kolegialności i synodalności.

Spotkanie jest także jednym z etapów przygotowania do Kapituły Generalnej, która odbędzie się w dniach 15 października – 7 listopada 2024 r. w Polsce, w Częstochowie, pod hasłem: „Szpitalnictwo w zmieniającym się świecie”.

Sesja była pełna wartościowych prezentacji i podsumowania wizyt, z czego dwie miały miejsce właśnie w Polsce. Po przedstawieniu metodologii kapituły, przystąpiono we wtorek do prac w grupach, gdzie wypracowano ważne linie programowe. To dopiero początek! Kolejne etapy prac odbędą się na Konferencjach Regionalnych i w poszczególnych prowincjach.

Jesteśmy podekscytowani nadchodzącą Kapitułą Generalną i wiemy, że wspólne wysiłki Zarządu Generalnego i Wyższych Przełożonych Zakonu przyczynią się do jej sukcesu.