• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

I posiedzenie Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji Bonifraterskiej

W środę 17.08.2022 w siedzibie Kurii Prowincjalnej w Warszawie odbyło się I posiedzenie zarządu i rady nadzorczej Fundacji Bonifraterskiej w nowym składzie.

Zapoznano się z sytuacją strategiczną, finansową, a także przedstawiono w jaki sposób Fundacja będzie mogła działać aby wypełniać swoją misję wynikającą ze statutu. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe fundacji za rok 2021.
Przedstawiono plan i działanie w ramach promocji Zakonu Bonifratrów w mediach społecznościowych.