• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Główna Uroczystość Zwiastowania NMP w Warszawie

Na zaproszenie br. Pawła, przeora konwentu i br. Franciszka Salezego, prowincjała Prowincji Polskiej Bonifratrów do kaplicy pw. Św. Ryszarda Pampuri przy ul. Sapieżyńskiej na godzinę 11.00 przybyli bracia, współpracownicy i mieszkańcy Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnego by w Uroczystość Zwiastowania NMP, święto patronalne naszej prowincji, wspólnie uczestniczyć we Mszy św. Po mszy prowincjał złożył życzenia w imieniu wszystkich Braci, a przeor częstował uczestników smakołykami.