• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Ford z Prowincji Austriackiej Bonifratrów darem dla rodzin żołnierzy na Ukrainie

Na prośbę dowódcy Administracji Wojskowej w Drohobyczu, Stiepana Kułyniaka odpowiedział Prowincjał Zakonu Bonifratrów z Austrii br. Saji Mullankuzhy, który przekazał 7-osobowy samochód dla potrzeb wojska. W ceremonii przekazania uczestniczył prowincjał Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów Br. Franciszek Salezy Chmiel i I Radny Prowincjalny Br. Paweł Kulka wraz z przeorem konwentu w Drohobyczu Br. Wawrzyńcem Iwańczukiem. Dowódca, Stiepan Kułyniak wyraził wdzięczność za ten dar i podziękował w imieniu całego Narodu Ukrainy.