• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Europejskie Spotkanie prowincjałów i dyrektorów generalnych w Rzymie

30 listopada 2022 r. w siedzibie Kurii Generalnej w Rzymie odbyło się spotkanie braci i współpracowników ze wszystkich ośmiu kurii prowincjalnych Europy. Prowincjałowie i dyrektorzy generalni, po przedstawieniu się, omówili bieżące sprawy i podjęli temat przyszłości Zakonu w Europie. Zostanie powołany Komitet Zarządów Prowincji, który opracuje strategię na najbliższe lata. Będzie obejmował działania z zakresu koordynacji z naszym biurem w Unii Europejskiej, opieki paliatywnej, onkologii pediatrycznej i nowych struktur w prowincjach. Generał, br. Jesus Etayo i I Radny Generalny, br. Joachim Erra Mas, zachęcali do dynamicznych zmian i odważnych decyzji wspólnie z naszymi współpracownikami.