• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Brat Jesús Etayo został wybrany Przełożonym Generalnym Zakonu Bonifratrów

W sobotę, 26 stycznia 2019 roku, po 15 dniach obrad nad przyszłością szpitalnictwa, Kapituła generalna dokonała najważniejszego swego aktu wybierając nowego przełożonego generalnego. Został nim ponownie brat Jesús Etayo, O.H. Będzie on odpowiedzialny, wraz ze swoją radą, za wdrożenie kierunków działań, które zostaną opracowane i przegłosowane na zakończenie Kapituły w dniu 5 lutego 2019 roku.

«Kapituła Generalna jest najgłębszą formą łączności w dziedzinie charyzmatu Zakonu i momentem, w którym w sposób szczególny objawia się kolegialność. Ona sprawuje w Zakonie najwyższą władzę wewnętrzną i dlatego ponosi główną odpowiedzialność za nadanie kierunku naszemu Instytutowi w aktualizowaniu posłannictwa, powierzonego mu przez Ducha Świętego w Kościele.» (Konstytucje, 82)

Kapituła Generalna spotyka się co 6 lat, aby wybrać nowego przełożonego generalnego i jego radę oraz zastanowić się nad przyszłością Zakonu, obecnego w 54 krajach, prowadzącego 454 dzieła o charakterze opiekuńczym, zdrowotnym i społecznym. W obecnie trwającej – 69 Kapitule Generalnej Zakonu Szpitalnego uczestniczy 78 Braci św. Jana Bożego, którzy pochodzą z ponad 30 różnych krajów – najmłodszy ma 34 lata (brat Parfait, z Togo) a najstarszy, 85 lat (brat Brian, z Australii).

Wśród braci, zwanych „kapitulnymi”, znajdują się członkowie ustępującego zarządu generalnego, przełożeni prowincjalni oraz bracia „delegaci”, wybierani przez swoich współbraci z każdej prowincji i delegatury generalnej.

W zeszłym tygodniu do obradujących braci szpitalnych dołączyło 23 zaproszonych współpracowników z prowincji i delegatury generalnej, aby wspólnie zastanowić się nad niektórymi tematami, takimi jak rodzina szpitalna, struktury, misja oraz zarządzanie gospodarcze i finansowe. Reprezentują oni około 60 000 współpracowników i 30 000 wolontariuszy w dziełach należących do Zakonu na 5 kontynentach, którzy współpracują z 1061 braćmi szpitalnymi reprezentującymi 51 różnych narodowości. Przedstawicielem naszej prowincji był Pan Tomasz Półchłopek, dyrektor Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu.