• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Brat Franciszek Salezy Chmiel honorowym obywatelem Nazaretu

W dowód wdzięczności i dobrej wieloletniej współpracy prezydent miasta Nazaret  – Ali Sallam uhonorował br. Franciszka Salezego OH, tytułem Honorowego Obywatela Miasta za: „oddaną służbę w szpitalu Świętej Rodziny oraz za wyjątkowe wsparcie i pomoc na rzecz mieszkańców naszego miasta i okolic. A także za pełną współpracę z władzami miasta Nazaret”.

To niezwykły dar i przywilej nadawany zasłużonym działaczom na rzecz lokalnej społeczności.