• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

br. Bogusław Dudek – odnowienie ślubów czasowych

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny podczas porannej Mszy św. w kościele bonifratrów br. Bogusław Dudek odnowił na ręce Prowincjała br. Łukasza swoje śluby czasowe. Niech Maryja – Patronka Zakonu towarzyszy i wspiera Brata w podążaniu śladami św. Jana Bożego.