• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Bonifraterskie kolędowanie 2023

9 stycznia 2023 r. w kurii prowincjalnej gościliśmy kolędników z konwentu warszawskiego i spółki Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Jak co roku nasza wspólnota szpitalna przeżywała kolędę czyli wizytę duszpasterską. Z rozśpiewanym orszakiem odwiedziliśmy wszystkie pomieszczenia kurialne m. in. kapitularz, administrację i kuchnię. Nasze wspólne kolędowanie zakończyliśmy w kościele przy żłóbku.