• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. – spotkanie Zespołu Zarządzającego

W dniu 9 listopada 2023 r. w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Marysinie – Piaskach odbyło się spotkanie Zespołu Zarządzającego Spółki Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Spotkanie rozpoczął brat Łukasz Dmowski, przeor konwentu we Wrocławiu, który przybliżył uczestnikom postać naszego patrona Świętego Jana Bożego. Pokrótce omówił także „Zalecenia dotyczące etyki zarządzania i przywództwa” opracowane przez zakon w 2020 r. Ma to szczególne znaczenie w kontekście rozpoczęcia kadencji w Zarządzie Spółki Bonifraterskie Centrum Medyczne Jacka Gralińskiego i Stefana Świątkowskiego. Przywołane przez brata Łukasza „Zalecenia…” stanowią bowiem drogowskaz, nie tylko dla Zarządu Spółki BCM i jej współpracowników, ale również dla Wszystkich Członków Rodziny Bonifraterskiej.

Prezes Zarządu, Jacek Graliński nawiązał do poprzedniego spotkania Zespołu Zarządzającego i prośby Ojca Franciszka Salezego Chmiela – prowincjała by pogłębić refleksję nad życiem św. Jana Bożego i wybrać taki fragment z Jego życia, który szczególnie trafia do naszego serca.

W części ogólnej omówiono ponadto zasady komunikacji w spółce oraz kwestie realizowanych i planowanych inwestycji.

Kolejnym etapem była praca w grupach nad określeniem zasad budowy planu rzeczowo – finansowego na rok 2024 uwzględniających zewnętrzne oraz wewnętrzne szanse i zagrożenia.

Na zakończenie Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego, Wojciech Lipnicki ponowił zaproszenie na organizowaną w 2024 roku w Szpitalu w Marysinie-Piaskach cykliczną konferencję poświęconą rehabilitacji.