• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Bonifraterski wolontariat – spotkanie koordynatorów

14 listopada 2023 r. w Konwencie Bonifratrów w Zebrzydowicach odbyło się spotkanie koordynatorów wolontariatu konwentów i dzieł apostolskich Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów. Jego temat to BONIFRATERSKI  WOLONTARIAT  – STAN  OBECNY, PLANY ORAZ KIERUNKI NA PRZYSZŁOŚĆ. Celem spotkania było wypracowanie wspólnej wizji oraz ujednoliconego modelu działalności wolontariatu w ośrodkach bonifraterskich oraz określenie wspólnego wzorca szkolenia i formacji wolontariuszy. W spotkaniu, które prowadziła i przygotowała Katarzyna Głowacz – koordynator wolontariatu na poziomie Prowincji, wzięło udział 14 osób: braci i współpracowników reprezentujących wszystkie bonifraterskie dzieła. Serdeczne podziękowania dla przeora Konwentu, br. Edwarda za gościnność i braterską atmosferę.