• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
 • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
 • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Bonifraterska Konferencja Ziołolecznictwa 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez Prowincję Polską Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, przy współpracy Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Centrum Medycznego Bonifratrów w Warszawie

Bonifraterskiej Konferencji Ziołolecznictwa 2019

FITOTERAPIA

TRADYCJA. WSPÓŁCZESNOŚĆ. PERSPEKTYWY ROZWOJU

Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany informacji i współpracy pomiędzy lekarzami, producentami leczniczych produktów roślinnych i ziół, osobami i instytucjami promującymi fitoterapię, pracownikami naukowymi badającymi substancje roślinne w kontekście ich przyszłego zastosowania leczniczego, aptekarzami oraz sklepami zielarskimi.

W programie ciekawe wykłady plenarne i sesje prezentujące aktualne trendy i najbardziej interesujące zagadnienia z zakresu ziołolecznictwa m.in.:

 • Fitoterapia wobec globalizacji i wspólnotowych regulacji prawnych,
 • Postępy technologii farmaceutycznej produktów pochodzenia roślinnego,
 • Badania nad aktywnością biologiczną produktów pochodzenia roślinnego,
 • Fitoterapia wobec aktualnych zagadnień naukowo-klinicznych

a także….

Wręczenie nagrody Prowincjała dla młodego naukowca za najbardziej interesujące doniesienie

Do aktywnego udziału w Konferencji zapraszamy pracowników naukowych Katedr i Zakładów Botaniki Farmaceutycznej, Farmakognozji, Farmakologii oraz Technologii Postaci Leku, a także lekarzy prowadzących badania kliniczne w zakresie ziołolecznictwa.

Więcej szczegółów na temat bonifraterskiej konferencji znajduje się w linkach poniżej:

Program konferencji

Plakat informacyjny

Informacje dodatkowe:

 • Termin: 29 listopada 2019r.
 • Miejsce: Centrum Okopowa Caritas Polska, Warszawa, ul. Okopowa 55
 • Zgłoszenia uczestnictwa należy nadsyłać do dnia 28.10.2019 r. na adres: sekretariat@bonifratrzy.warszawa.pl  – koniecznie z dopiskiem: Udział w Bonifraterskiej Konferencji Ziołolecznictwa 2019.
 • W zgłoszeniu prosimy o podanie pełnych danych do faktury: imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji, adres, e-mail, NIP.
 • Koszt uczestnictwa: 100 zł, (studenci 20 zł)
 • Numer rachunku do wniesienia wpłat otrzymają Państwo po zgłoszeniu udziału na wskazany adres mailowy.
 • Wpłaty konferencyjnej należy dokonać do dnia 10.11.2019r.
 • Ilość miejsc ograniczona. Decyduje data zgłoszenia udziału, a następnie data dokonania wpłaty.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!