• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Bonifraterska Konferencja Ziołolecznictwa 2022. Fitoterapia u osób starszych.

W dniu 25 listopada 2022 r. w Centrum Caritas Okopowa w Warszawie odbyła się druga edycja Bonifraterskiej Konferencji Ziołolecznictwa. Organizowana była przez Prowincję Polską Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny wraz z Bonifraterskim Centrum Medycznym spółką z o.o. oraz Sekcją Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Tegoroczna konferencja była poświęcona fitoterapii osób starszych. Jest to temat ważny, wybrany nieprzypadkowo, ponieważ już teraz osób w wieku 60+ jest w Polsce około 10 milionów.

Stu siedemdziesięciu uczestników (115 stacjonarnie i 55 on-line) naukowców, lekarzy i farmaceutów, producentów leków i preparatów roślinnych z całej Polski rozmawiało o realnych możliwościach wykorzystania zalet fitoterapii w leczeniu seniorów, w sposób nowoczesny i zgodny z aktualną wiedzą i praktyką lekarską. Funkcję przewodniczącego Komitetu Naukowego objął profesor Kazimierz Głowniak były wieloletni kierownik Katedry Farmakognozji UM w Lublinie, członek grupy Komisji Farmakopei Europejskiej ds. Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.
Konferencję rozpoczęli profesor Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UM w Lublinie przewodniczący Polskiego Towarzystwa Neurologicznego,  profesor Tomasz Kostka , kierownik Kliniki Geriatrii UM w Łodzi, prorektor tej Uczelni i profesor Przemysław Mikołajczak kierownik Katedry Farmakologii UM w Poznaniu, prezes Zarządu Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Następnie wygłoszono dziesięć kolejnych wykładów eksperckich oraz zaprezentowano 26 doniesień naukowych na Sesji Plakatowej. Spośród tych ostatnich Prowincjał Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów wybrał najciekawsze doniesienie przyznając pierwszą nagrodę Julii Górnickiej z koła naukowego Free Radicals przy Zakładzie Chemii Organicznej i Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za pracę pt. ,, Otrzymywanie kokryształów kurkuminy z kwasem galusowym i badania ich właściwości antyoksydacyjnych”

Prowincjał brat Franciszek Salezy Chmiel OH, przyznał również dwie drugie nagrody ex aequo dla dr n. med. Agnieszki Zakrzeskiej z Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku oraz dla dr n. farm Pawła Kubicy z Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dziękujemy Partnerom Konferencji: Polskiemu Towarzystwu Farmacji Klinicznej, Polskiemu Komitetowi Zielarskiemu, Instytutowi Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB w Poznaniu oraz Boni Fratres Pharmaceutical sp. z o.o., dystrybutorowi Produkty Bonifraterskie  za  wsparcie, którego udzielili, a tym ostatnim  również za upominki dla uczestników, laureatów konkursu  i wykładowców.

Składamy także podziękowania Sponsorom Konferencji, których wymieniamy we wszystkich zakładkach na stronie Konferencji https://www.konferencja-ziololecznictwa.bonifratrzy.pl/ : Phytopharm Klęka S.A., Ziołolek Sp. z o.o., Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., STU ERGO Hestia S.A., Supra Brokers S.A., Mercator Medical S.A., KAMSOFT S.A., Instytut Badawczy Innowacyjno Rozwojowy „BIOTOMED” Sp. z o.o.

Nade wszystko dziękujemy wykładowcom, autorom doniesień naukowych oraz uczestnikom stacjonarnym i on-line Konferencji.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji filmowej z tego wydarzenia.
Bonifraterska Konferencja Ziołolecznictwa 2022