• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Boni Fratres Pharmaceutical sp. z o.o. – posiedzenie Rady Nadzorczej

W dniu 19.10.2023 w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki Boni Fratres Pharmaceutical sp. z o.o. Podczas spotkania członkowie Rady Nadzorczej wraz Zarządem oraz Pracownikami omówili m.in. aktualną sytuację w Spółce, wyniki sprzedaży w poszczególnych kanałach dystrybucji i planowane działania do końca 2023 i w roku 2024. Skupiono się również na ustaleniu zasad komunikacji w spółce a także na określeniu metodyki do przygotowania strategii rozwoju spółki na najbliższe lata. Czwartkowe posiedzenie Rady Nadzorczej to pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Boni Fratres Pharmaceutical sp. z o.o. pod przewodnictwem Prowincjała – Brata Franciszka Salezego Chmiela. To także kluczowy moment dla Spółki z uwagi rozpoczęcie prac nad wyznaczeniem kierunków działania i rozwoju na najbliższy czas.