• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Audiencja u J.E. Ks. Kardynała Kazimierza Nycza

W poniedziałek 25 lipca z udziałem bp. Rafała i ks. Kanclerza Piotra prowincjał Br. Franciszek Salezy Chmiel spotkał się z J.E. Ks. Kardynałem Kazimierzem Nyczem w celu omówienia bieżących spraw w Warszawie, dziełach Konwentu Polskiej Prowincji. Ks. Kardynał udzielił Prowincjałowi, wszystkim braciom i współpracownikom błogosławieństwa. Otrzymał w podarunku kopię ikony MB Uzdrowienia Chorych z Sanktuarium w Łodzi.