• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

69 Kapituła Generalna Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego

14 stycznia 2019r. w Rzymie rozpoczęła się kolejna – 69 Kapituła Generalna Zakonu Bonifratrów, która zakończy się 5 lutego.

Z Polskiej Prowincji udział w tym ważnym dla życia Zakonu wydarzeniu biorą: Prowincjał br. Łukasz Dmowski oraz wybrani delegaci Prowincji Polskiej: br. Eligiusz Mucha – posługujący na co dzień w Watykanie, o. Hubert Matusiewicz – przeor konwentu w Konarach oraz br. Franciszek Salezy Chmiel – przeor konwentu w Nazarecie. Część Kapituły odbędzie się z udziałem delegowanych współpracowników Zakonu. Przedstawicielem Prowincji Polskiej będzie pan Tomasz Półchłopek – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu.

Brat Jesus Etayo – przełożony generalny Zakonu w swoim piśmie skierowanym do wszystkich Braci w Zakonie przed Kapitułą napisał m. in, że Kapituła „…to wydarzenie duchowe o najwyższym znaczeniu dla naszego Zakonu. Biorąc pod uwagę sytuację, w której żyjemy musimy dokonać skoku jakościowego, musimy pomóc całemu Zakonowi i całej Rodzinie Szpitalnej św. Jana Bożego podjąć, z większą odwagą i determinacją, drogę w kierunku przyszłości, udzielając odpowiedzi, o które prosi nas Pan, Kościół i społeczeństwo. Na Kapitule zostaną podjęte ważne decyzje i określone wytyczne, według których prowadzony będzie Zakon w nadchodzących latach, wypracowana nowa wizja , która w wierności szpitalnictwu św. Jana Bożego , odpowie na wiele wyzwań, jakie stawia przed nami obecna chwila.”

Życzymy obradującym owocnych dyskusji oraz wyborów i decyzji inspirowanych Duchem Świętym.

Bieżące informacje oraz wydarzenia z Kapituły można odnaleźć na stronie:

69 Kapituła Generalna – relacja