• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Utworzenie dziennego domu opieki medycznej w Ząbkowicach Śląskich

Pod koniec kwietnia br. Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. podpisało umowę o dofinansowanie projektu:
Utworzenie dziennego domu opieki medycznej w Ząbkowicach Śląskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 3 402 217,50 (PLN); Kwota dofinansowania UE: 3 198 377,50 (PLN). Okres realizacji 3 lata.

bliższe informacje: i linki

https://bonifratrzy.pl/wp-content/uploads/2019/05/DDOM-Z%C4%85bkowice-%C5%9Al%C4%85skie.pdf
http://zabkowice.express-miejski.pl/wiadomosc/36715,powstanie-dzienny-dom-opieki-medycznej-w-zabkowicach-slaskich