• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

brat Dawid Fidziński – pierwsze śluby czasowe

Dnia 08 września 2018 w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny nasza wspólnota zakonna przeżywała duchową radość wraz ze współbratem Dawidem Fidzińskim, który przez złożenie pierwszej profesji zakonnej poświęcił się na służbę Chrystusowi w ubogich, chorych i cierpiących.

Ta wyjątkowa uroczystość odbyła się w kościele klasztornym pw. Wniebowzięcia NMP w Cieszynie. Brat Dawid po dwuletniej formacji w nowicjacie po raz pierwszy wyraził swoją wolę podążania drogą św. Jana Bożego w Zakonie Szpitalnym składając śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i szpitalnictwa na ręce brata Prowincjała Łukasza Dmowskiego, OH. Mszę św. koncelebrowaną, pod przewodnictwem brata Piotra Telmy, OH, przeora cieszyńskiego konwentu odprawili także ks. Grzegorz Ozga MS – proboszcz rodzinnej parafii brata Dawida oraz ks. Paweł Chyra.

We wspólnej modlitwie uczestniczyła najbliższa rodzina, bracia i współpracownicy Domu Pomocy Społecznej.

Życzymy neoprofesowi Dawidowi błogosławieństwa Bożego wielu łask i owoców Ducha Świętego oraz wzrastania i uświęcania w powołaniu i charyzmacie szpitalnym.