• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Konwent w Prudniku – podpisanie umowy na przeprowadzenie termomodernizacji budynków

W dniu 26 stycznia 2024 r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie została podpisana umowa na przeprowadzenie termomodernizacji w kompleksie zabudowań należącym do konwentu w Prudniku, a obejmującym budynki Domu św. Jana Bożego, WTZ, konwentu oraz dwóch kamienic z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane. Wartość inwestycji wynosi 18,5 mln złotych, w tym dofinansowanie 17,5 mln zł. Zakończenie całości projektu jest przewidziane na grudzień 2026 r. Inwestycja ta pozwoli na poszerzenie działalności bonifratrów w Prudniku zwłaszcza w zakresie pomocy społecznej poprzez możliwość utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej, Środowiskowego Domu Samopomocy czy ewentualnie Regionalnego Centrum Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną.