Klasztor w Prudniku pw. św. Piotra i Pawła

Chcę pomóc

Naszą misją jest służenie Bogu obecnemu w drugim człowieku.
Czynienie dobra, do którego nawoływał święty Jan Boży to nasz sposób na życie. Promujemy takie wartości jak szacunek, odpowiedzialność, duchowość i miłość do drugiego człowieka. To wszystko tworzy bonifraterską gościnność czyli szpitalnictwo (od łac. hospitalitas/ ang. Hospitality).

Nr konta: 32 1090 2226 0000 0001 3087 9548

Z dopiskiem:

1- na działalność kultu religijnego,

lub

2 – na działalność charytatywno-opiekuńcza

Jak odliczyć darowiznę na Konwent Bonifratrów w Prudniku?
Osoby prawne (np.: firmy) mogą przekazaną darowiznę odpisać od dochodu:
– do 10% uzyskanego dochodu, gdzie potwierdzeniem jest dowód wpłaty na rachunek bankowy Konwentu. Jest to darowizna na działalność pożytku publicznego.
– bez limitu procentowego ani kwotowego – całą darowiznę, gdzie potwierdzeniem jest dowód wpłaty na rachunek bankowy Konwentu oraz pisemne sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny dostarczone przez Konwentu w ciągu 2 lat. Jest to darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła.
Osoby fizyczne (prywatne) mogą przekazaną darowiznę odpisać od dochodu:
– do 6% uzyskanego dochodu, gdzie potwierdzeniem jest dowód wpłaty na rachunek bankowy Konwentu. Jest to darowizna na działalność pożytku publicznego.
– bez limitu procentowego ani kwotowego – całą darowiznę, gdzie potwierdzeniem jest dowód wpłaty na rachunek bankowy Konwentu oraz pisemne sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny dostarczone przez Konwentu w ciągu 2 lat. Jest to darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła.

lub

Przekaż 1% podatku

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry