Klasztor w Prudniku pw. św. Piotra i Pawła

Festiwal Radości – II Prudnicki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

Festiwal Radości II Prudnicki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, to ważna i wartościowa inicjatywa przeora Konwentu OO. Bonifratrów w Prudniku- br. Eugeniusza Kreta i Pani Dyrektor PCPR w Prudniku- Jolanty Barskiej Głównym założeniem Festiwalu jest integrowanie osób niepełnosprawnych uzdolnionych muzycznie, uwrażliwianie na sztukę oraz rozbudzanie pasji i chęci działania na niwie artystycznej

Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się 2 października 2019 r. Po rocznej przerwie /z oczywistych względów/ udało się w tym roku powrócić na gościnną scenę kina Diana w Prudniku i oto na przełomie listopada i grudnia 2021 r. dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, zorganizowany został Festiwal Radości – II Prudnicki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – organizatorami wydarzenia był Konwent OO. Bonifratrów, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku.

Patronat honorowy nad Festiwalem objęli:

  • Pełnomocnik Rządu d/s Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik,

  • Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła,

  • Dyrektor PFRON w Opolu Łukasz Żmuda,

  • Starosta Powiatu Prudnickiego Radosław Roszkowski,

  • Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak

  • Prowincjał Zakonu Bonifratrów br. Łukasz Dmowski OH.

W I etapie Festiwalu 23 listopada br w kinie „Diana” w Prudniku zaprezentował się znakomity Teatr EXIT z Krakowa, który przyjechał do nas z filmem pt Tobiasz wg Księgi Tobiasza.

Po seansie filmowym odbyły się warsztaty teatralne z udziałem założyciela Teatru Exit Macieja Sikorskiego oraz przedstawicieli Teatru i aktorów z filmu Tobiasz Natalią Lewandowską i Tomaszem Buczko.

W II etapie Festiwalu 2 grudnia br odbył się Koncert Galowy z udziałem artystów niepełnosprawnych z ośrodków dwóch powiatów prudnickiego i nyskiego, który poprzedzony był warsztatami muzycznymi i próbą generalną. Gościnnie zaprezentowały się Warsztaty Terapii z Konar.

Koncert Galowy Festiwalu prowadzili: Grażyna Skotnicka i Jacek Kotarba z Krakowa. Podczas koncertu przedstawione były umiejętności wokalne osób niepełnosprawnych z różnych ośrodków. Odbywało się to w dwóch formach: zdalnej i „na żywo”. Wszyscy wykonawcy przedstawiali po dwa utwory.

Zaangażowanie niepełnosprawnych uczestników w wykonanie utworów muzycznych było niezwykłe. Widoczny był zupełnie inny poziom emocji niż ten oglądany na co dzień. Działo się dużo i to zarówno na scenie jak i poza nią. W trakcie występów zabrzmiały wesołe, radosne utwory a także pierwsze kolędy. W holu kina przygotowano poczęstunek dla osób biorących udział w festiwalu a także prezentacje prac plastycznych poszczególnych ośrodków.

Na zakończenie Festiwalu, swój koncert zaprezentowało „Studia Integracji” Krzysztofa Cwynara i Anny Pietrzak /Zespół Partita/ z Łodzi. Pani Anna Pietrzak wystąpiła z podopiecznymi –również osobami niepełnosprawnymi – w znakomitym repertuarze Studia i zaproszonych Gości z kraju. Przedstawione zostały fragmenty koncertu „Krzysztof Cwynar zaprasza”, który miał premierę 12 września tego roku w Teatrze Muzycznym w Łodzi.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się, by Festiwal Radości – II Prudnicki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych był radosnym świętem i dostarczył tak wielu przeżyć i wzruszeń.

Mamy nadzieję, że w przyszłym 2022 roku również spotkamy się na scenie prudnickiego kina Diana, by móc cieszyć się muzyką, śpiewem i cieszyć się samymi sobą, że jesteśmy razem.

 Z A P R A S Z A M Y

Proszę oglądać – https://we.tl/t-kV1jylgazr

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry