Klasztor w Prudniku pw. św. Piotra i Pawła

Komunikat

Od Niedzieli Zmartwychwstania do II Niedzieli Wielkanocnej tj do 19 kwietnia br. obowiązuje nadal uczestnictwo nie więcej niż 5 osób we Mszy św. z wyłączeniem celebransa i usługujących.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry