Szkoła Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego

Wymagane dokumenty

  • wydrukowana i podpisana karta ewidencyjna;
  • podanie do Kierownika Studiów o przyjęcie na studia;
  • życiorys;
  • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia (licencjata lub magistra);
  • czytelna kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu);
  • 1 fotografia na jasnym tle (3,5 cm x 4,5 cm);
  • w przypadku osób zatrudnionych w Służbie Zdrowia i Pomocy Społecznej (etat, zlecenie, umowa cywilno-prawna, wolontariat) – zaświadczenie z zakładu pracy;
  • wypełniona ankieta dla kandydatów

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry