Szkoła Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego

Dolentium Hominum

Pierwsza w języku polskim publikacja najważniejszych artykułów z miesięcznika Dolentium Hominum, wydawanego przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Publikacja ukazuje się jako dar dla Kościoła w Polsce z okazji Jubileuszu 25 lat działalności Papieskiej Rady. Karol Wojtyła – Jan Paweł II, J. Ratzinger – Benedykt XVI, J.M. Lustiger, A. Sodano, J. O’Connor, D. Tettamanzi, J. Lejeune, E. Sgreccia, F. Angelini, J.L. Barragan, J.H. Redrado, Z. Zimowski i inni mówią na temat chorych, wolontariuszy, lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, kapelanów, świeckich zespołów duszpasterskich, komisji bioetycznych i innych form zaangażowania chrześcijan w obrębie służby zdrowia.

Dolentium Hominum jest zapowiedzią rozpoczęcia od października 2011 roku działalności Szkoły Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego – owocu Wielkiego Jubileuszu 400-lecia obecności Zakonu Bonifratrów na ziemiach polskich i współpracy na rzecz nowej metody zespołowego duszpasterstwa w służbie zdrowia i opiece społecznej, podjętej pomiędzy Zakonem Bonifratrów a Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Dolentium Hominum wydano staraniem Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego (Bonifratrów) we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II, Fundacją Lubię Pomagać i Wydawnictwem Medycyna Praktyczna.

 

Publikację można nabyć w księgarni internetowej

 

Przeczytaj również informacje prasowe dotyczące Dolentium Hominum. Duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry