Szkoła Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego

Sylwetka Absolwenta

Celem studiów jest nabycie przez studenta umiejętności:

  • nawiązywania i podtrzymywania komunikacji interpersonalnych oraz duchowej troski o chorego i jego rodzinę;
  • współpracy z dyrekcją, pracownikami i wolontariuszami zespołu opiekuńczego;
  • organizowania grup świeckich pomocników duszpasterstwa służby zdrowia i pomocy społecznej w lokalnych placówkach we współpracy z kapelanem.

 

W trakcie studiów uczestnik nabywa znajomości podstaw sakramentologii, teologii pastoralnej, psychologii i bioetyki na takim poziomie, iż może w przyszłości wejść w skład komitetu bioetycznego.

Absolwent uzyskuje ministerialne świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie wraz z certyfikatem praktyk klinicznych i opiekuńczych Zakonu Bonifratrów.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry