Szkoła Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego

Rekolekcje

Rekolekcje dla uczestników Studiów Podyplomowych z zakresu Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej Szkoła Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego

Na zakończenie Studiów Podyplomowych z zakresu Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej przewidziane są dla wszystkich absolwentów – duchownych i świeckich – specjalne, 4-dniowe rekolekcje. Stanowią one integralną cześć Szkoły Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego, a ich celem jest duchowe przygotowanie uczestników studiów do posługi wśród chorych.

W programie rekolekcji znajdą się codziennie:

  • Msza św.
  • Modlitwa w ciszy oraz modlitwa psalmami
  • Konferencje o życiu duchowym i życiu modlitwy
  • Wieczorne spotkania na tematy związane z wiarą
  • Czas indywidualny
  • Możliwość osobistej adoracji przez cały czas pobytu

Rekolekcje połączone będą z rozdaniem końcowych dyplomów oraz certyfikatów praktyk klinicznych i opiekuńczych. Kapłani będą mogli uzyskać także zaświadczenie odbytych rekolekcji do przedłożenia swoim przełożonym.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry