Szkoła Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego

Program Studiów

Tematyka studiów podyplomowych:

  • duchowość osób chorych i umierających
  • psychopedagogika i komunikacja z pacjentem, rodziną i zespołem terapeutycznym
  • podstawy medycyny, pielęgniarstwa i opieki społecznej
  • teologia pastoralna
  • bioetyka
  • nowy model zespołowej opieki duszpasterskiej z udziałem kapłanów, innych osób konsekrowanych, świeckich współpracowników i wolontariuszy

Każda z dziedzin oprócz wykładów teoretycznych będzie zawierała praktyki kliniczne.

 

Trzysemestralne studia podyplomowe (368 godzin wykładów i praktyk klinicznych), realizowane w trybie mieszanym:

wykłady teoretyczne, w ramach trzech zjazdów w Krakowie (poniedziałek-sobota)
edukacja przez e-learning
zajęcia praktyczne w ośrodkach szpitalnych i pomocowych Bonifratrów w całym kraju (zobacz)
Wszystkie zajęcia będą prowadzone z troską o chrześcijańską tradycję samarytańskiej duchowości w służbie zdrowia i pomocy społecznej.

W ramach studiów prowadzone będą zajęcia z pierwszej pomocy, po których student otrzyma certyfikat American Heart Association (AHA) w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych
Studenci Szkoły otrzymają dyplom Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II wraz z certyfikatem praktyk klinicznych i opiekuńczych wydanym przez Zakon Bonifratrów.
Najlepszym studentom zostanie zaproponowana współpraca w praktycznej części edukacji w kolejnych edycjach studiów (opiekun praktyk klinicznych).

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry